Korduma kippuvad küsimused

Kinnisvara üürimisega seonduvad küsimused ja vastused

Kinnisvara üürimine on protsess, kus üks isik (üürnik) üürib teiselt isikult (üürileandja) korteri või muu kinnisvara pinna kindla perioodi jooksul ja vastu makstakse tasu.

Sobiva üürikorteri leidmine nõuab põhjalikku uurimist ja otsinguid. Saate seda teha kinnisvaraportaalide, maaklerite või sõprade soovituste abil.

Üürikorteri otsimisel on olulised kriteeriumid asukoht, suurus, hind, turvalisus, transpordiühendused ja mugavused. Need aitavad leida korteri, mis vastab teie vajadustele ja eelarvele.

Üürihinna valimisel tuleks arvestada oma eelarvega, samuti piirkonna keskmise üürihinnaga. Oluline on, et üürikorteri hinna ja kvaliteedi suhe oleks paigas.

Jah, üürikorteri omanikul võib olla erinevaid nõudeid üürnikule. Selleks võib olla lemmikloomade lubamine, deposiidi suurus või teatud tingimused korteri kasutamiseks. Taolised erinõuded peab üürilepingus selgelt välja tooma.

Üürilepingu sõlmimine toimub üldjuhul järgmiselt: Üürnik ja üürileandja lepivad kokku üürihinnas, tingimustes ja lepingu kestvuses. Seejärel koostatakse kirjalik leping, mille mõlemad pooled allkirjastavad. Üürilepingu koostamine toimub maakleri abiga.

Üürihinna maksmise viis ja tingimused sõltuvad lepingust, kuid tavaliselt tehakse makseid igakuiselt kindlal kuupäeval. Enamasti toimub üüri tasumine sularahas, ülekandega üürileandja kontole või mõnel muul kokkulepitud viisil.

Vajalikud dokumendid üürilepingu sõlmimiseks läbi maakleri on järgmised:

 • isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID-kaart);
 • pangakonto väljavõte või muu finantsinformatsioon;
 • vajadusel töökoha tõend või palgatõend;

Üürilepingu lõpetamiseks on mitmeid võimalusi: lepingu tähtaja lõppemisel; mõlema osapoole kokkuleppel või ühe poole poolt lepingu tingimuste rikkumise korral. Lepingus tuleb selgelt ära määratleda lõpetamise tingimused. Tähtajatu üürilepingu puhul on võimalus leping lõpetada 3-kuulise etteteatamisega. Tähtajalise üürilepingu lõpetamine toimub aga mõlema poole kokkuleppel.

Üürniku õigus üürikorterit renoveerida peab tulenema lepingust. Tavaliselt on renoveerimiseks vaja üürileandja luba, suuremateks muudatusteks võib lisaks olla vajalik ka vastavate ametiasutuste heakskiit. On oluline, et renoveerimistingimused oleksid selgelt kokku lepitud.

Lisakindlustus tuleb teile läbi Rendin platvormi. Rendin pakub 10 korda kõrgemat vastutuskindlustust tagatisraha asemel. Samuti katab ka 3 kuu ulatuses rendi- ja kommunaalmaksed, kui üürnik neid ei tasu.

Jah, olen kättesaadav ja saan pakkuda abi ning nõustamist kõikvõimalike küsimuste ja murede korral. Minuga koostööd tehes võid arvestada sellega, et iga kell on õige kell helistamiseks. Olen saadaval 16h päevas, igal nädalapäeval.

Parim turuhind tuleneb põhjalikust turuanalüüsist ja hindamistest, mis põhinevad kinnisvaraturu hetkeolukorral Tallinnas. Lisaks jälgin pidevalt ka turu arenemist, kohandades hindu vastavalt. Minu eesmärk on tagada, et vara väärtus oleks õigesti hinnatud ja mõistetav nii üürileandjale kui ka üürnikule.

Jah, saan aidata ka läbirääkimistel, et tagada parimad tingimused. Olen kogenud läbirääkija ja teen koostööd mõlema poole huvide esindamiseks.

Pakume mitmesuguseid teenuseid nii üürnikele kui ka üürileandjatele, sealhulgas:

 • Üürikorterite otsimine ja vahendamine.
 • Turuanalüüs ja hindamisnõustamine, et saavutada parim võimalik hind.
 • Üüritingimuste läbirääkimine ja lepingute koostamine.
 • Dokumentatsiooni haldamine ja vajalike ametlike dokumentide esitamine.
 • Üürnikele konsultatsioonide pakkumine nende õiguste ja kohustuste osas.
 • Abi lühiajaliste või möbleeritud korterite leidmisel.

Üürileandmise protsessis saan aidata järgmiselt:

  • Reklaamin sinu üürikorterit laiale auditooriumile.
  • Korraldan vaatamisi.
  • Pean läbirääkimisi üürniku valimise ja üürihindade osas.
  • Koostan lepingu ja haldan vajalikku dokumentatsiooni.

Jah, saan aidata üürniku ja üürileandja õiguste ja kohustuste lahtimõtestamisel. Olen kursis regulatsioonidega ning saan pakkuda nõustamist. Tasuta konsultatsioon broneeri siit.
Tasuta konsultatsioon broneeri siit.

Jah, saan aidata ka suuremate, lühiajaliste või möbleerimata korterite üürileandmisega. Tihti üürilised otsivadki just möbleerimata või lühiajalist rendikorterit. Ära pelga ning võta julgelt ühendust. Leian ka Sinu korterile õige üürilise.

Alustamiseks võta minuga ühendust telefoni või e-posti teel. Seejärel saame korraldada kohtumise, et arutada konkreetseid vajadusi ja soove.

Kinnisvara müümisega seonduvad küsimused ja vastused

Kinnisvara müük on protsess, mille käigus omanik otsustab oma kinnisvara, näiteks maja, korteri, krundi või äripinna, müüa teisele isikule või ettevõttele vastutasuks raha eest.

Sinu jaoks õige kinnisvaramaakleri leidmine nõuab uurimistööd. Vestle mitmete erinevate maakleritega. Kontrolli nende tausta, loe tagasisidet ning vajadusel küsi eelmiste klientide kontakte, et saaksid nendega vestelda. Loe minu kirjutatud artiklit õige maakleri leidmise kohta siit.

Loe minu tavalise kinnisvara müügiprotsessi etappide kirjeldusi siit. 

Müügihinna määramine on üks olulisemaid otsuseid kinnisvara müügi juures, kuna see võib mõjutada, kui kiiresti müük toimub ja kui edukas see on. Mõned punktid, millele tasuks tähelepanu pöörata: kinnisvara asukoht, seisukord ja unikaalsed omadused. Lisaks tuleks jälgida, mis toimub müümise hetkel ka turul üldiselt. Loe täispikka artiklit sellest, kuidas määrata müügihinda, siit.
Otsus selle kohta, kas kinnisvara müües renoveerida või mitte, sõltub mitmest tegurist. Sealhulgas on oluline, milline on kinnisvara seisukord, sinu eelarve ja kinnisvara asukoht. Loe minu kirjutatud täispikka artiklit sama teema kohta siit
Kinnisvara müügilepingu sõlmimine on oluline etapp kinnisvara müügi protsessis. See leping määratleb kõik tehinguga seotud tingimused ja kohustused nii müüja kui ka ostja jaoks. On oluline koostada selge, täpne ja juriidiliselt kehtiv müügileping, mis kaitseb nii müüjat kui ka ostjat. Kindlasti tasub enne lepingu allkirjastamist konsulteerida professionaalsete nõustajatega, et tagada kõikide tehinguga seotud aspektide korralikult reguleeritus. Siin on ülevaatlik artikkel sellest, kuidas käib kinnisvara müügilepingu sõlmimine.

Müüja vastutus varjatud puuduste korral on õiguslik kohustus, mis võib kehtida siis, kui kinnisvara müüakse ja selgub, et kinnisvaral on puudused, mida ostja ei teadnud ega pidanud teadma, kuid millest müüja oli teadlik või oleks pidanud teadma. Sellest tulenevalt võib ostjal olla õigus nõuda müüjalt hüvitist või kompensatsiooni. Loe siit, mis olukorras toimub varjatud puuduste hüvitamine.

Kinnisvara enne müüki kindlustamine ei ole seadusega kohustuslik, kuid see võib olla mõistlik ettevaatusabinõu nii müüja kui ka ostja jaoks. Kindlustuspoliis võib pakkuda kaitset ootamatute õnnetuste eest ning aidata tagada, et vara väärtus ei vähene enne müügi lõpuleviimist. Enne kindlustuse ostmist või muutmist on soovitatav konsulteerida kindlustusmaakleri või -nõustajaga, et saada teavet ja soovitusi, mis sobivad teie konkreetse olukorraga. Loe samateemalist artiklit siit. 

Jah, olen kättesaadav erakorraliste probleemide korral ja saan pakkuda abi ning nõustamist igasuguste küsimuste ja murede korral. Minuga koostööd tehes võid arvestada sellega, et iga kell on õige kell helistamiseks. Olen saadaval 16h päevas, igal nädalapäeval.

Parima turuhinna saavutamiseks teen põhjalikke turuanalüüse ja hindamisi, mis põhinevad kinnisvaraturu hetkeolukorral Tallinnas. Samuti jälgin pidevalt turu arengut ja kohandan hindu vastavalt.

Jah, saan aidata läbirääkimistel müügitingimuste üle, et tagada teie jaoks parima. Olen kogenud läbirääkija ja teen koostööd mõlema poole huvide esindamiseks.

Alustamiseks võta minuga ühendust telefoni või e-posti teel. Seejärel saame korraldada kohtumise, et arutada sinu konkreetseid soove ja vajadusi.

Kinnisvara ostmisega seonduvad küsimused ja vastused

Kinnisvara ost võimaldab teil omandada reaalse vara, mis omab reaalset väärtust. Kinnisvara on sageli pikaajaline investeering, mis võib aja jooksul väärtust kasvatada.

Kodu omamine – Kui ostad eluaseme, saad luua endale stabiilse elukeskkonna ja kodu. See annab kindlustunde ja võimaldab teil kohandada kodu vastavalt oma vajadustele ja soovidele.

Investeeringu kasvupotentsiaal –  Kinnisvara väärtus võib aja jooksul tõusta. Hea asukoht, arenduspotentsiaal, piirkonna kasv ja parandused võivad suurendada vara väärtust.

Renditulu – Kui ostad kinnisvara investeeringuks, võid teenida renditulu, kui üürnikud kasutavad vara. See võib pakkuda stabiilset sissetulekut ja aidata tasuda vara omamise ja hooldamisega seotud kulusid.

Kuigi kinnisvara ost võib pakkuda mitmeid eeliseid, tuleks enne otsuse tegemist hoolikalt kaaluda oma finantsolukorda, eesmärke ja vajadusi. Samuti on oluline teha põhjalik uurimistöö ja nõustuda professionaalsete nõustajatega, et tagada, et tehing vastaks teie ootustele ja eesmärkidele.

Sobiva kinnisvara leidmine võib olla väljakutse, kuid järgides mõningaid olulisi samme ja kaalutlusi, võite suurendada oma võimalusi leida just teile sobiv vara. Siin on mõned sammud, mida saate järgida sobiva kinnisvara leidmiseks: määrake oma vajadused ja eesmärgid, seadke eelarve, valige piirkond, tehke põhjalik uurimustöö, suhelge maaklerite ja korteriomanikega. Kinnisvara objekti otsides tuleks olla kannatlik. Oluline on meeles pidada, et iga kinnisvaraotsing on unikaalne ning teie individuaalsed vajadused ja eesmärgid määravad, milline kinnisvara teile kõige paremini sobib. Olge valmis investeerima aega ja vaeva, et leida kinnisvara, mis vastab teie nõudmistele ja eelarvele.
Kui müüja rikub kinnisvara müügi lepingut, on ostjal mitmeid õigusi sõltuvalt konkreetsest rikkumisest ja kohalikest õigusaktidest. Ostja võib nõuda õiguskaitset ja võimalikke hüvitisi. Siin on mõned võimalikud sammud, mida ostja saab võtta, kui müüja rikub lepingut: nõuda lepingutingimuste täitmist, hüvitise nõudmine, lepingu tühistamine, kahju hüvitamise nõue, õiguslikud sammud, lepingutingimuste täpsustamine.
Pankade nõuded laenuvõtjale võivad varieeruda sõltuvalt laenu tüübist, laenusumma suurusest, laenuperioodist ja muudest teguritest. Siiski on olemas mõned üldised nõuded, mida pangad tavaliselt laenu taotlejatelt ootavad. Need nõuded võivad sisaldada järgmist: sissetulek, töö ja tööhõive ajalugu, muu võlg, tagatisvara, säästud, muu dokumentatsioon, laenu taotleja vanus. Need on mõned peamised nõuded, mida pangad tavaliselt laenu taotlejatelt ootavad. Enne laenu taotlemist on soovitatav pöörduda panga või laenuandja poole, et saada täpset teavet nõuete ja tingimuste kohta ning teha teadlik otsus vastavalt oma finantsolukorrale ja vajadustele.
Mööbli ja lisavarustuse väärtustamine ostuhinnas sõltub paljudest teguritest, sealhulgas mööbli seisukorrast, vanusest, brändist, haruldusest ja turuhinnast. Mõnikord võib olla vajalik konsulteerida mööbli hindamise spetsialistiga, eriti kui tegemist on haruldase või kalliga mööbli ja lisavarustusega. Hindaja saab kasutada oma teadmisi ja kogemusi mööbli väärtuse hindamisel. Ostjatel ja müüjatel on soovitatav uurida sarnaseid tooteid ja hinnata nende seisundit, brändi, vanust ja turuhinda, et saada parem ettekujutus mööbli ja lisavarustuse väärtusest. Samuti on oluline pidada meeles, et mööbli ja lisavarustuse väärtus võib aja jooksul muutuda, seega on oluline arvestada turutingimusi ja nõudlust.

Kinnisvaramaakleri kasutamine kinnisvara ostmisel võib olla mitmel põhjusel kasulik: 

Professionaalne nõustamine: Kinnisvaramaaklerid on kogenud spetsialistid, kes tunnevad kinnisvaraturgu ja kohalikke piirkondi. Neil on teadmised erinevate kinnisvaratehingute kohta ning nad saavad teid nõustada ja aidata teil teha teadlikke otsuseid. Parem juurdepääs turule: Maakleritel on tihti juurdepääs mitmetele kinnisvara pakkumistele, sealhulgas sellistele, mis võivad olla avalikkusele kättesaamatud. See tähendab, et nad saavad teid juhatada laiema valiku kinnisvara hulgas. 

Aja kokkuhoid: Kinnisvara otsimine võib olla aeganõudev protsess. Maaklerid võivad säästa teie aega, valides teie vajadustele vastavad pakkumised ja korraldades vaatamised. 

Läbirääkimisoskused: Kinnisvaramaaklerid omavad läbirääkimis oskusi ja kogemust hindade tingimisel ning tehingu tingimuste läbirääkimistel, mis võivad teile kokku hoida raha ja tagada teie huvide kaitse. 

Teabeallikad: Maaklerid saavad pakkuda teile olulist teavet kohalike turutingimuste, hinnakujunduse ja naabruses asuvate objektide kohta, mis võivad mõjutada teie otsust. 

Õiguslik nõustamine: Maaklerid saavad teid juhendada kinnisvaratehingu õiguslike aspektide osas ning viia teid kokku õigusnõustajatega, kui seda on vaja. 

Turvalisus: Kinnisvaramaaklerid aitavad tagada, et tehing kulgeks sujuvalt ja vastavalt seadustele ning et teie huvid oleksid kaitstud. 

Kohaliku teabe kättesaadavus: Maakleritel on sageli juurdepääs kohalikele andmetele ja teabele, mis võib teie jaoks olla väärtuslik, näiteks koolide, transpordi, turvalisuse ja muude kohalike teenuste kohta. 

Parem võimalus leida sobiv vara: Kinnisvaramaaklerid aitavad teil leida vara, mis vastab teie konkreetsetele vajadustele ja eelistustele. 

Kokkuvõttes võib kinnisvaramaakleri kasutamine säästa teie aega ja vaeva, aidates teil leida sobivat kinnisvara, viies läbi läbirääkimisi ning tagades, et tehing kulgeks sujuvalt ja õiguslikult. Kui kaalute kinnisvara ostmist, võib olla mõistlik kaaluda kinnisvaramaakleri teenuste kasutamist, eriti kui te ei ole kinnisvaraturuga hästi kursis või kui soovite lihtsustada kinnisvaraotsingu protsessi.

Kuhu ma kannan su 300 eurot?

Kui sinu saadetud vihje viib müügitehinguni, maksan sulle isiklikult 300 eurot.

Kõlab ahvatlevalt? Kliki nupule ja loe rohkem infot.