Kuidas käib kinnisvara müügilepingu sõlmimine?

Kinnisvara müügilepingu sõlmimine on oluline etapp kinnisvara müügi protsessis. See leping määratleb kõik tehinguga seotud tingimused ja kohustused nii müüja kui ka ostja jaoks. Siin on ülevaade sellest, kuidas käib müügilepingu sõlmimine: 

Konsulteerige advokaadi või maakleriga

Enne lepingu koostamist on soovitatav konsulteerida advokaadi või maakleriga, kes aitavad teil luua lepingu, mis vastab teie vajadustele ja vastab kohalikele õigusnormidele. 

Kokkulepete sõlmimine

Müüja ja ostja peavad jõudma kokkuleppele kõikides olulistes tingimustes, sealhulgas müügihinnas, vara üleandmise kuupäevas, vara seisukorras, kaasnevates varades ja tingimustes, mis puudutavad mis tahes kontrolli või hindamist. Kõik need tingimused peavad olema selgelt ja täpselt määratletud. 

Lepingu koostamine

Pärast kokkulepete saavutamist koostab notar maaklerilt saadud info põhjal müügilepingu. Leping peab sisaldama kõiki kokkulepitud tingimusi ja üksikasju ning olema koostatud arusaadavas ja õiguslikult kehtivas vormis.

 Lepingu allkirjastamine

Müüja ja ostja ning nende esindajad (kui neid on) peavad lepingule allkirjad andma. Allkirjastamisel tuleb tagada, et mõlemad pooled mõistavad lepingu tingimusi ja on nõus nendega. 

Garantiid ja nõusolekud

Selgitage, millised garantiid ja nõusolekud on müüjalt ostjale antud. 

Notariaalse tõestamise nõue

Eestis on nõutud, et müügileping oleks notariaalselt tõestatud. See tähendab, et lepingu allkirjastamine toimub notari juuresolekul ning notar kinnitab lepingu autentsuse. 

Tehingu lõpuleviimine

Pärast müügilepingu sõlmimist tuleb jätkata tehingu lõpuleviimisega vastavalt lepingule. See hõlmab kinnisvara füüsilist üleandmist, maksete tegemist ja kõigi muude kokkulepitud sammude järgimist. 

Kokkuvõttes on oluline koostada selge, täpne ja juriidiliselt kehtiv müügileping, mis kaitseb nii müüjat kui ka ostjat. Kindlasti konsulteerige enne lepingu allkirjastamist professionaalsete nõustajatega, et tagada, et kõik tehinguga seotud aspektid on korralikult reguleeritud.

Jäta oma andmed ning lepime kokku tasuta konsultatsiooni aja!

Kuhu ma kannan su 300 eurot?

Kui sinu saadetud vihje viib müügitehinguni, maksan sulle isiklikult 300 eurot.

Kõlab ahvatlevalt? Kliki nupule ja loe rohkem infot.